Konkursi

 

 

Datum Opis
  Obrazac za prijavu na konkurs
07.05.2024. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
03.05.2024. Javni oglas za prijem u radni odnos psihologa i logopeda
03.05.2024. Javni konkurs za izbor specijalizanta: porodične i urgentna medicina
05.02.2024. Javni poziv za izbor lica za zaključivanje ugovora o djelu, dopunskom radu i privremenim i povremenim poslovima za 2024 godinu
03.10.2023. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
13.09.2023. Javni oglas za prijem u radni odnos dr. medicine i med. sestra/tehničar (Rok za prijavu 30.09.2023. godine)
17.05.2023. Javni poziv za izbor lica za zaključivanje ugovora o djelu, dopunskom radu i privremenim i povremenim poslovima za 2023. godinu
10.04.2023. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
21.03.2023. Javni oglas za prijem u radni odnos dr. medicine i med. sestra/tehničar (Rok za prijavu 05.04.2023. godine)
17.02.2023. Odluka o djelomičnom poništenju javnog oglasa pozicija broj 2 doktor medicine na određeno vrijeme
07.11.2022. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
13.10.2022. Javni oglas za prijem u radni odnos dr. medicine i dipl. sanitarni ing. (Rok za prijavu 28.10.2022. godine)
07.09.2022. Konkurs za izbor doktora medicine na specijalizaciju (Rok za prijavu 20.09.2022. godine)
05.05.2022. Javni oglas za prijem u radni odnos (Rok za prijavu do 13.05.2022. godine)
18.02.2022. Dopuna Odluke o imenovanju komisije za izbor kandidata
01.02.2022. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
27.01.2022. Javni oglas za prijem u radni odnos
07.10.2021. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
05.10.2021. Javni oglas za prijem u radni odnos
08.06.2021. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
06.06.2021. Javni oglas za prijem u radni odnos – diplomirani sanitarni inžinjer
16.02.2021. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
03.02.2021. Javni oglas za prijem u radni odnos – doktori medicine i vozač
10.09.2020. Odluka o imenovanju komisije za izbor kandidata
02.09.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos više pozicija – ispravka
24.08.2020. Javni oglas za prijem radnika u radni odnos
16.09.2019. Konkurs za prijem na specijalizacije porodična medicina i pedijatrija
28.11.2019. Odluka o imenovanju Komisije za javni oglas za prijem doktora medicine
28.11.2019. Javni oglas za prijem doktora medicine
10.05.2019. Javni oglas za prijem doktora medicine
16.02.2019. Konkurs za izbor i prijem doktora stomatologije / doktora dentalne medicine na specijalizaciju
18.08.2018. Javni oglas za prijem doktora medicine

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close