Organizaciona struktura

Organizaciona struktura J.U. Dom zdravlja Konjic:

I Uprava
II Sektor nemedicinskih  poslova

–   Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova

–   Služba ekonomsko-finansijskih poslova

–   Služba tehničkih poslova

III Sektor medicinskih poslova
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close