Menadžment

 

UPRAVU J.U. DOMA ZDRAVLJA KONJIC ČINE:

  • Direktor, v.d. direktor Hajduk dr. Džemal
  • Pomoćnik direktora za medicinski sektor – prim. Muhibić dr. Mirsada, spec. medicine rada – Kontakt: 036/ 712 565
  • Pomoćnik direktora za nemedicinski sektor,
  • Glavni tehničar J.U. Doma zdravlja Konjic – Gežo Meho
  • Sekretarica – Adila Jazvin kontakt 036/ 730 013, faks 036/ 730 014

 

UPRAVNI ODBOR

Javnom ustanovom Dom zdravlja Konjic upravlja Upravni odbor.

Članovi Upravnog odbora imenovani Rješenjem Gradskog vijeća Grada Konjic broj 03-02-2-4254/22 od 28.02.2023. godine:

  1. Alibašić Mirza, predsjednik Upravnog odbora
  2. Alić Hasan, član Upravnog odbora
  3. Aganović Faruk, član Upravnog odbora
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close