Obavijest za korisnike zdravstvenih usluga J.U. Dom zdravlja Konjic

Poštovani građani,

S obzirom na nesreću koja nas je zadesila J. U. Dom zdravlja Konjic je poduzela sve mjere kako bi se posljedice iste ublažile prema ostalim građanima i pacijentima sa hroničnim oboljenjima, te je u kratkom vremenskom roku obavljena reorganizacija za sve službe i ambulante.

Iako je na području naše Općine trenutno stabilna epidemiološka situacija, u  prilogu se nalazi Obavijest za korisnike zdravstvenih usluga J.U. Dom zdravlja Konjic, a sve u cilju što bolje i kvalitetnije komunikacije stanovništva sa doktorima porodične medicine.

Menadžment J.U. Dom zdravlja Konjic na čelu sa direktoricom prim. Brkan – Hrvačić dr. Jasminkom se zahvaljuje volonterima Općine Konjic, koji su prethodnih sedmica preuzimali i dostavljali lijekove građanima starije životne dobi.

 

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close