Obraćanje direktorice JU Dom zdravlja Konjic za javnost april 2020

Poštovani građani Konjica,

 Kao direktorica Javne ustanove Dom zdravlja Konjic iskreno sam zahvalna svim našim donatorima, fizičkim i pravnim licima, koji su, svako na svoj način i prema svojim mogućnosti doprinijeli  radu J.U. Domu zdravlja Konjic u periodu od 17.03.2020 do danas i nastavljaju i dalje da podržavaju naše timove u ovoj „borbi“ i stanju u kojem smo se našli nakon pojave koronavirusa u našem Konjicu. Ova za nas teška vrmena su dokaz da se mogu ispisati pozitivne priče. Naši donatori sa svih strana dali su svoj doprinos i ma kakav on bio mi smo im neizmjerno zahvalni. Prema našim izvještajima posljednjih sedam dana možemo reći da smo na dobrom putu da zajedno podijelimo naš uspjeh te Vas molim da i dalje se pridržavate svih mjera u cilju sprečavanja koronavirusa,  a ovim pismom zahvale želimo da obavijestimo javnost da smo imali podršku i da smo za građane Konjica činili sve što je bilo u našoj moći u okviru djelatnosti koju obavljamo.

 Bez podrške koju su pružili donatori J.U.Domu zdravlja Konjic, u prve dvije sedmice nakon pojave koronavirusa u našem gradu, sigurni smo da ne bismo mogli odgovoriti izazovu pred kojim smo se svi našli. Nažalost, nismo uspjeli da dokumentujemo fotografijama sve uručene robne donacije, posebno donacije zaštitne opreme i dezinficijensa, te ovom prilikom još jednom naglašavamo da je svaka bila podjednako važna i jednakovrijedna za naše radnike i pacijente.  Svima nam je isti cilj – efikasna borba protiv koronavirusa, a Vi ste pokazali pravo značenje društvene odgovornosti.

Zahvaljujući Vama, obezbijedili smo dio zaštitne opreme (za koje i dalje trebamo podršku) za  18 timova porodične medicine, 6 tzv. COVID 19 timova HMP koji rade 24 sata dnevno, 4 tima HES-a, 2 tima laboratorija, 2 tima RTG dijagnostike, naše vrijedne spremačice, vozače i druge radnike, koji obavljaju kućne posjete oboljelih od koronavirusa, preglede/trijažu sumnjivih slučajeva i sva  febrilna stanja, HES uzima briseve radi testiranja i svakodnevno su u kontaktu sa svim licima u kućnoj izolaciji, dezinfekcija, sanitetski prijevoz COVID 19 pozitivnih lica, dijagnostička obrada i drugo. Radnici HES službe su dostupni cijeli dan – znamo koliko Vas je čekalo njihov poziv minute prije ponoći. Za sve što oni rade, prije svega potrebno je obezbjediti zaštitnu opremu, kako za zdravstvene radnike i za pacijente. Uz sve ove mjere trudimo se maksimalno da svi drugi naši građani imaju savjetodavnu pomoć dostupnu putem telefona. Informišem javnost da su svi naši timovi od 16.03.2020. godine u radnoj obavezi i nemamo zabilježenih slučajeva sumnjivih bolovanja, a one koje smo htjeli poštedjeti zbog njih samih, jer spadaju rizične grupe, dobrovoljno su svaki dan na svom radnom mjestu. Medicinari su se dobrovoljno javili za pojedine poslove – prvi kontakt sa sumnjivim slučajevima,a članovi timova Hitne medicinske pomoći nakon 24 sata rada, se javljaju na slobodne dane kako bi pomogli i kolegama i pacijentima. Radnici HES-a uvijek su dostupni da Vam pomognu, CMZ obezbjeđuje redovnu terapiju i psihosocijalnu pomoć, kao i sve druge službe organizovane prema potrebama građana u ovoj vanrednoj situaciji.

Da bismo mi mogli dati svoj maksimum i pomoći svima Vama, posebno rizičnim skupinama, te kako bi ublažili posljedice stanja nesreće, molim Vas da nam pomognete  svojim doprinosom tako što ćete se i dalje pridržavati propisanih mjera u cilju spečavanja širenja koronavirusa, preporuka naših doktora i epidemiologa, ma koliko Vam se ponekad činilo teško.  Nastavimo kao i do sada, dokažimo da smo složni i pokažimo opet ono što smo pokazali posljednjih nekoliko sedmica – kako možemo brinuti jedni o drugima, sa fizičkom distancom ali socijalnom solidarnošću.   

Svjesni smo činjenica da je Konjic u javnosti, nažalost, bio stigmatiziran i postao sinonim nesreće koja je zadesila cijeli svijet, te Vas ovim putem još jednom pozivam da nastavimo putem na kojem ćemo zajedno, zdravstveni radnici i Vi građani, uz pomoć nesebičnih donatora, biti primjer kako se nositi sa ovom situacijom, kako adekvatno preduzimati mjere za sprečavanje COVID 19 i dati adekvatno odgovor na pojavu koronavirusa, naravno onoliko koliko je do nas samih.

       Hvala vam!   

Direktorica

Prim. Brkan-Hrvačić dr. Jasminka

 

Prilog: Pismo direktorice prim. Brkan-Hrvačić dr. Jasminke
Fotogalerija

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close