Obavještenje!

U skladu sa zahtjevom Štaba Civilne zaštite i sprječavanja širenja dezinformacija u javnosti i širenja panike među građanstvom, strogo se zabranjuje iznošenje informacija o zdravstvenom stanju pacijenata, posebno lica pozitivnih na koronavirus, lica u samoizolaciji i svih drugih informacija na osnovu kojih se može identificirati bilo koje lice i zdravstveno stanje.

Molimo da se strogo pridržavate obaveze čuvanja profesionalne tajne.

Zabranjuje se svim radnicima javno iznošenje savjeta i preporuka o pandemiji koronavirusa putem društvenih mreža ili davanje instrukcija bez saglasnosti nadležnih lica JU Dom zdravlja konjic.

Obavještenje licima o rezultatima testiranja čiji su brisevi uzeti vrši isključivo HES!

Krizni štab JU Dom zdravlja Konjic

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close