Obavještenje Centra za mentalno zdravlje Konjic

U skladu s naredbom Kriznog Štaba Civilne zaištite, a u skladu s mogućnostima kojima trenutno raspolaže naš Centar za mentalno zdravlje obavještavamo Vas sljedeće:

Radno vrijeme Centra za mentalno zdravlje od 8-12h.

U periodu 8-10h klijentima je na raspolaganju psiholog Centra za mentalno zdravlje u svrhu psihosocijalnog savjetovanja i može se dobiti na broj 036 712 535. U periodu 10-12h na raspolaganju je psihijatar Centra za mentalno zdravlje na broj telefona 036 712 535, te u tom periodu se mogu dobiti savjeti i konsultacije u vezi terapije i eventualnih psihijatrijskih pregleda koji bi zahtijevali dolazak u naš Centar.

Pacijenti koji primaju svoju redovnu mjesečnu terapiju (tzv. depo preparat lijeka) će i dalje dolaziti u naš Centar gdje će im isti biti ordiniran. Za vrijeme trajanja ove vanredne situacije, a radi smanjenja gužvi i potrebe za odlaskom porodičnom ljekaru, pacijenti se ne moraju javljati svom porodičnom ljekaru radi dobijanja recepta za ordiniranje injekcije. Recept će dobiti u Centru za mentalno zdravlje.

Pacijenti koji su stariji od 65 godina, a primaju depo injekciju, će istu nastaviti primati u Centru za mentalno zdravlje. Na dan ordiniranja injekcije dužni su doći u Centar za menrtalno zdravlje, pri čemu će karton o evidenciji primanja injekcije i posljednji nalaz psihijatra služiti kao propusnica kod službenika policije.

Za bilo kakva pitanja i nedoumice stojimo na raspolaganju.

Tim Centra za mentalno zdravlje Konjic

Šef Centra za mentalno zdravlje

dr. Azra Mušinović

Prilog: Obavijest

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close