Molba za donacije i pomoć u borbi protiv virusa COVID-19

U skladu sa objavljenim informacijama o pokretanju donatorskih aktivnosti za prikupljanje pomoći JU Domu zdravlja Konjic za nabavku opreme i sredstava u cilju što efikasnije borbe protiv koronavirusa, obavještavamo javnost da se donacije novčanih sredstava (fizičkih i pravnih lica) mogu vršiti direktnom uplatom na transakcijske račune.

Molimo za sve uplate navesti:

SVRHA: donacija za DZ Konjic /koronavirus

Za uplate u BiH: Addiko Bank

Žiroračun: 3060002837011350

Za uplate iz inostranstva prema slijedećoj instrukciji banke:

Donirana sredstva biće u potpunosti na najefikasniji način iskorištena za nabavku opreme i /ili potrebnih materijala Domu zdravlja Konjic za prevenciju i liječenje koronavirusa. U skladu sa obavještenjima i želji pravnih i fizičkih lica koji su iskazali spremnost da pomognu Javnoj ustanovi Domu zdravlja Konjic zbog stanja nesreće izazvane pojavom koronavirusa COVID –19 u Općini Konjic Dom zdravlja Konjic kao ustanova koja obavlja TRIJAŽU, HITNU MEDICINSKU POMOĆ, a posebno putem svoje HIGIJENSKO –EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE sve naređene mjere od kriznih štabova, molimo sve koji imaju želju da pomognu da doniraju prije svega zaštitna sredstva za naše radnike: odijela, maske, rukavice i sredstva za dezinfenkiciju i prateće robe za realizaciju svih mjera. Molimo naše privrednike da pomognu u opremanju tima donacijom roba i materijala za potrebe HMP i HES-a kao i prilagođavanje prostora u kojima se rad odvija i naši radnici borave 24 sata dnevnoa koje službe su reoranizovane kao odgovor na pojavu koronavirusa.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close