Saopćenje za javnost – prekid štrajka i nastavak pružanja usluga

Javna ustanova Dom zdravlja Konjic obavještava javnost da je od 06.02.2023. godine prekinut Generalni štrajk radnika.

Javna ustanova Dom zdravlja Konjic nastavlja pružati sve usluge uključujući i usluge pregleda za ljekarska uvjerenja kandidata za vozače, vozače, preglede radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj i/ili radnoj sposobnosti, sistematske preglede radnika, usluge Higijensko – epidemiološke službe (DDD, sanitarni nadzor i drugo).

Od 06.02.2023.godine osiguranicima/pacijentima će se izdavati i doznake za bolovanje.

Ovim putem se zahvaljujemo našim pacijentima koji su pokazali razumijevanje prema našoj ustanovi u proteklom periodu.

 

v.d. Direktor
Hajduk dr. Džemal

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close