JU Dom zdravlja Konjic – Demantij 02.05.2020. godine

Poštovani,
 
U prilogu dostavljamo Demantij JU Doma zdravlja Konjic povodom određenih neistina iznesenih u intervjuu sa dr. Begić (objavljen 01.05.2020. godine).
 
U petak, 01.05.2020.godine na portalu Novikonjic.ba je objavljen intervju sa direktoricom Opće bolnice Konjic prim. dr. Suzanom Begić – Sokolović, u kojem je direktorica pomenute ustanove iznijela niz neistina koje mogu naštetiti našoj ustanovi, Domu zdravlja Konjic. U skladu s tim objavljujemo sljedeći demantij:
Netačni su navodi da Higijensko – epidemiološka služba i epidemiolog nisu na vrijeme donijeli smjernice i protokole za adekvatnu zaštitu pacijenata i medicinskih radnika, naprotiv 03.02.2020.godine izvršena je distribucija svih smjernica. Procedura u slučaju pojave koronavirusa usvojena je dana 11.02.2020.godine i dostavljena nadležnom Ministarstvu zdravstva Hercegovačko – neretvanskog kantona. Prema tome, posebna komisija na insistiranje epidemiologa usvaja istu i prije proglašenja stanja nesreće u HNK uzrokovane koronavirusom, uz primjenu svih preporuka Zavoda za javno zdravstvo.
Higijensko – epidemiološka služba na čelu sa epidemiologom Doma zdravlja Konjic prim. dr. Lazarević nije imala namjeru kako je rečeno u intervjuu „uzimati samo briseve, a pacijente smještati na interni odjel“, izjavljujemo da pojedinac nije mogao zasebno tražiti takvo nešto nego se tražilo postupanje po naredbama Kriznih štabova ministarstava zdravstva i Štabova Civilne zaštite. Dana 23.03.2020. godine Štab Civilne zaštite je donio naredbu da J.U. Opća bolnica Konjic osigura uslove zbrinjavanja i liječenja bolesnika sa lakšim i srednje teškim oblikom infekcije COVID – 19 u sklopu svoje ustanove. http://www.upravaczvhnz-k.ba/hr/novosti/nove-zapovijedi-stozera-civilne-zastite-hnz-0
Prema tome, netačan je navod da je postojala naredba da se SVI slučajevi „šalju“ u COVID bolnicu u Mostaru. Naši građani koji su bili COVID – 19 pozitivni jesu upućeni u Kliniku za infektivne bolesti u Mostaru, jer lakši i srednje teški slučajevi nisu mogli dobiti uslugu zbrinjavanja u svom gradu. Također, odluke i naredbe o podjeli zaštitne opreme i medicinskih sredstava, te sve druge donacije u novcu, ukazuju na to da se podrazumijevalo i očekivalo da se J.U. Opća bolnica Konjic uključi u liječenje oboljelih. Zašto će se nabavljati respiratori za Opću bolnicu Konjic ako nije to ustanova koja će liječiti? Treba pomenuti i da je Izolatorij u motelu Konjic otvoren kada je zaustavljena epidemija.
Moramo naglasiti da smo imali, a i sada imamo dobru saradnju sa SKB Mostar, te da smo testiranja obavljali u skladu sa propisanim kliničkim indikacijama. Higijensko – epidemiološka služba je po naredbi Štaba Civilne zaštite Općine Konjic izvršila dezinfekciju Izolatorija, te smatramo da nije korektno omalovažavati rad ove službe koja cijelo vrijeme vrši nadzor nad svim poslovima dezinfekcije u gradu Konjicu i sigurno nije „samo uzimala briseve“. Itekako je bitno naglasiti i činjenicu da su naši timovi, iako u početku bez opreme, oni koji su prvi došli do naših građana za koje se kasnije uspostavilo da su bili pozitivni na koronavirus.
Iako je Opća bolnica Konjic dobila višestruko više zaštitne opreme od nadležnih organa, timovi Higijensko – epidemiološke službe i Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic su sa minimalnom opremom bili uz naše građane od 17. 03.2020.godine, te prvih i svakako najtežih deset dana za naš Konjic nakon pojave COVID – 19.
Najbolji pokazatelj da je J.U. Dom zdravlja Konjic radio dobro i kvalitetno svoj posao uz puno poštovanje mjera je zaustavljanje epidemije u našem gradu, a naravno sve to uz odgovornost naših građana, naših pacijenata, koji su imali razumijevanja za uslove u kojima radimo. Pokazatelji uspjeha rada primarne zdravstvene zaštite su epidemiološki pokazatelji: za sada je broj oboljelih zaustavljen na 28, a svi oboljeli sa danom 30.04.2020. godine su oporavljeni – zdravi. Javna ustanova Dom zdravlja Konjic želi s pijetetom da se odnosi u javnosti prema porodicama naših sugrađana koje smo izgubili zbog COVID 19 i mišljenja smo da nije primjereno komentarisati pojedinačne slučajeve zbog svih ljudi koji su u ovoj bitci izgubili svoje najbliže.
Za razliku od Opće bolnice Konjic, Dom zdravlja Konjic jeste obezbijedio rad posebnih timova u drugim prostorijama. Nismo se distancirali da ne bismo nešto radili nego upravo zbog toga da imamo ljude i poseban tim koji će raditi sve što je bilo potrebno u slučaju pojave sumnjivog slučaja ili pojave koronavirusa. Ne može se nazvati distanciranjem naše postupanje i osiguranje drugih prostorija za rad ovih timova, jer je to urađeno jedino i isključivo radi postupanja po propisanim epidemiološkim mjerama i da bi se oslobodio prostor za prijem građana koji ne spadaju u opis sumnjivog slučaja, a potrebna im je hitna medicinska pomoć. Dom zdravlja Konjic je suvlasnik prostorija u kojima djeluje Urgentni centar i istina je da smo formirali „POSEBNE COVID – 19 timove“, za nas, su a mislimo i za naše građane itekako posebni timovi, a ne kako to naziva dr. Begić: „..Hitnu službu pretvorili u neke „covid timove“ čiji je obim posla minimalan“. Nadamo se da će u našem Konjicu takvi posebni timovi imati minimalno posla i da nećemo imati novih oboljelih građana, ali je činjenica da je sav posao obavljen u prvim danima epidemije od strane radnika J.U. Doma zdravlja Konjic. U tim danima, do otvaranja izolatorija, jedino su radnici HES – a, COVID – 19 tim i naši radnici laboratorija i RTG dijagnostike imali kontakte sa oboljelima!
J.U. Dom zdravlja Konjic je reorganizovao rad Hitne medicinske pomoći u skladu sa naredbom koju je potpisala i dr. Begić, kao što je potpisala i zajednički protokol za dijagnostiku i pregled pacijenata. Dogovor je bio da sve sumnjive slučajeve, pozitivne na COVID – 19, odnosno sva febrilna stanja pregledaju po proceduri COVID timovi i da mi, odnosno Dom zdravlja Konjic, vršimo transport i kućne posjete takvih pacijenata, a da će ostale poslove obavljati Urgentni centar J.U. Opće bolnice Konjic.
Vjerujući da će postupiti po dogovorenom, i da bi se upravo kao mjera sprečavanja provelo odvajanje timova, mi smo privremeno iselili naše timove Hitne medicinske pomoći i pretvorili ih u „COVID timove“, izašli smo iz naših prostorija, da bi preuzeli obavljanje navedenih poslova u vrijeme epidemije. Smatramo da je tvrdnja koja je javno objavljena da J.U. Dom zdravlja Konjic nema Hitnu medicinsku službu, objavljena jer se ne želi preuzeti dio obaveze pružanja neodgodive pomoći pacijentima. Zdravstvena ustanova kao cjelina mora i dužna je da svim građanima jednako pruži hitnu pomoć, a i svaki pojedinac bio zdravstveni radnik ili ne dužan je pružiti takvu vrstu pomoći. Očito je da Opća bolnica Konjic ne želi obaviti dogovoreni dio posla.
U ovoj za nas sve teškoj situaciji, razočarani smo navedenim prozivkama, te ujedno i dovedeni u situaciju u kojoj nam se onemogućuje rad prema zadanim procedurama postupanja u stanju nesreće, i to u vrijeme kada smo mobilizovani i kada smo po naredbi dužni sve svoje resurse staviti na raspolaganje.
Menadžment J.U. Doma zdravlja Konjic je objavio pismo javnosti u kojem se navode svi poslovi koje su naši itekako posebni timovi radili. Naglašavamo da su jedino radnici HES – a, COVID – 19 tim i naši radnici laboratorija i RTG dijagnostike imali kontakte sa oboljelima!
Naša ustanova se nada da naši građani, pacijenti, neće izgubiti povjerenje u svoje porodične ljekare, HES, Hitnu medicinsku službu, laboratorij i dio tima RTG dijagnostike Doma zdravlja Konjic.
Molimo građane da se pridržavaju propisanih mjera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, preporuka naših ljekara i epidemiologa. Nastavimo, kao i do sada, pokažimo još jednom ono što smo pokazali posljednjih nekoliko sedmica – kako mi možemo brinuti jedni o drugima, sa fizičkom distancom, ali i socijalnom solidarnošću. Jer, svima nam je isti cilj!
 
 
J.U. Dom zdravlja Konjic
Direktorica
Prim. Brkan – Hrvačić dr. Jasminka

 

Prilog:
JU Dom zdravlja Konjic – Demantij 02.05.2020.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close