Javne nabavke

 

Datum Opis
15.06.2023 Obavještenje o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javnih nabavki
06.05.2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge verifikacije medicinske opreme 2024
29.04.2024 Odluke o dodjeli ugovora usluga iz oblasti zaštite od zračenja
25.03.2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Laboratorijskih reagenasa za Lot 4 i 5 i odluka o poništenju za Lot 1, 2 , i 3
20.03.2024 Javni oglas o prodaji stalnog sredstva – Motorno vozilo
21.02.2024 Obavještenje o nabavci – Laboratorijski reagensi
21.02.2024 Odluka o dodjeli ugovora za nabavku Ginekološkog preglednog stola prilagođenog za lica sa invalidnošću
08.02.2024 Odluka o poništenju postupka JN za nabavku nosača za mamograf
08.02.2024 Odluka o dodjeli ugovora za nabavku rukavica lot 1 i lot 2
23.01.2024 Odluka o prihvatanju ponude – EKG i CTG papir i papir za spirometriju
23.01.2024 Odluka o prihvatanju ponude – Tlakomjeri
23.01.2024 Odluka o prihvatanju ponude – Grijalice
23.01.2024 Odluka o prihvatanju ponude – Ostoskop
23.01.2024 Odluka o prihvatanju ponude – Jednokratni usnici
22.01.2024 Odluka o prihvatanju ponude – Projektor sa propratnom opremom
22.01.2024 Odluka o prihvatanju ponude – Računarska oprema i printeri
12.01.2024 Ponovljeni Javni oglas o prodaji – Motorno vozilo
03.01.2024 Javni oglas o prodaji – Motorno vozilo
27.12.2023 Obavještenje o nabavci – Gorivo i mazivo
26.12.2023 Odluka o poništenju postupka Javne nabavke za servisiranje vozila i rezervnih dijelova
26.12.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka goriva i maziva
15.12.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluga zbrinjavanja medicinskog otpada
06.12.2023 Obavještenje o nabavci – usluga servisiranja vozila
24.11.2023 Odluka o dodjeli ugovora – stomatološki materijal lot 2,9,10 i 11 i poništenju za lot 1,3,4,5,6,7 i 8
24.11.2023 Odluka o dodjeli ugovora za usluge apotekarske djelatnosti lot 1 i lot 2
24.11.2023 Obavještenje o dodjeli ugovora – sanitetski materijal
20.11.2023 Obavještenje o nabavci goriva i maziva za motorna vozila
15.11.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanitetski materijal
13.10.2023 Obavještenje o nabavci sanitetskog materijala
15.09.2023 Odluka o prihvatanju ponude – naftni plin propan-butan
04.09.2023 Odluka o prihvatanju ponude – Servis mamografa – zamjena sijalice
04.09.2023 Odluka o prihvatanju ponude – Revizija finansijskog izvještaja za 2023. godinu
15.08.2023 Ugovor o javnoj nabavci – Revizija finansijskog izvještaja za 2023. godinu
31.07.2023 Odluka o prihvatanju ponude – Rezervni dijelovi za vozilo
20.07.2023 Odluka o prihvatanju ponude – Usluga osiguranje vozila
19.07.2023 Odluka o prihvatanju ponude – Usluga iznajmljivanja MFP aparata
07.07.2023 Odluka o prihvatanju ponude – EKG trake i elektrode
07.07.2023 Odluka o prihvatanju ponude – Sterilni štapići sa Amies podlogom
07.07.2023 Odluka o prihvatanju ponude – Jednokratni usnici za spirometar
07.07.2023 Odluka o prihvatanju ponude – Toneri
10.06.2023 Plan javnih nabavki za 2023. godinu
29.05.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Anestetici
29.05.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Verifikacija medicinskih uređaja
16.05.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – računar
06.02.2023 Dobrovoljno EX Ante obavještenje
06.02.2023 Godišnje obavještenje za okvirni sporazum – Kancelarijski materijal
06.02.2023 Godišnje obavještenje za okvirni sporazum – Medicinski potrošni materijal
06.02.2023 Godišnje obavještenje za okvirni sporazum – Stručno usavršavanje
06.02.2023 Godišnje obavještenje za okvirni sporazum – Lijekovi
06.02.2023 Godišnje obavještenje za okvirni sporazum – Pravne usluge
13.01.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT5 (Laboratorijski reagensi i ostalo)
13.01.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT4 (Laboratorijski reagensi i ostalo)
13.01.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT3 (Laboratorijski reagensi i ostalo)
13.01.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT2 (Laboratorijski reagensi i ostalo)
13.01.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT1 (Laboratorijski reagensi i ostalo)
14.12.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – laboratorijski reagensi
06.12.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge Servisa
13.10.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluge laboratorijskih analiza
03.10.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Revizija finansijskih izvještaja za 2022. godinu
24.08.2022 Odluka o dopuni plana Javnih nabavki
16.08.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Gorivo i mazivo
29.07.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Goriva i maziva
25.07.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medicinski plin
22.07.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lijekovi
14.07.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sredstva za čišćenje
01.07.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski materijal
30.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sredstva za dezinfekciju
29.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Servis stomatoloških stolica
28.06.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Medicinska oprema
15.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Infuzije
14.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Toneri za štampu
13.06.2022 Obrazac praćenja realizacije ugovora
09.06.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Hirurški konci
09.06.2022 Tenderska dokumentacija za nabavku lijekova
09.06.2022 Obavještenje o nabavci lijekova
08.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Štamparske usluge
06.06.2022 Odluka o izmjenama i dopunama plana Javnih nabavki
06.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Hirurški konci
02.06.2022 Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – Kancelarijski materijal
01.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medicinski potrošni materijal LOT1
01.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medicinski potrošni materijal LOT2
01.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medicinski potrošni materijal LOT3
01.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medicinski potrošni materijal LOT4
01.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medicinski potrošni materijal LOT5
01.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluge medicinskih analiza za HES
27.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – IC sijalica
25.05.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Kabl za EKG
25.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kabl za EKG
18.05.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Usluga servisiranja uređaja
18.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga servisiranja uređaja
12.05.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Plamenik
12.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Plamenik
10.05.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Kontrola parametra kvaliteta mamografa
09.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluga personalne dozimetrijske kontrole
05.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
04.05.2022 Javni poziv za dostavljanje ponuda – Pružanje usluga medicinskih analiza
04.05.2022 Javni poziv za dostavljanje ponuda – Pružanje usluga medicinskih analiza – OBRAZAC
04.05.2022 Javni poziv za dostavljanje ponuda – Usluge stručnog usavršavanja
04.05.2022 Javni poziv za dostavljanje ponuda – Pravne usluge
04.05.2022 Javni poziv za dostavljanje ponuda – Restoranske usluge
04.05.2022 Javni poziv za dostavljanje ponuda – Usluge hotelskog smještaja
29.04.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Savjetovanje pri projektiranju
29.04.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Savjetovanje pri projektiranju
29.04.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Osiguranje motornih vozila
22.04.2022 Obavijest – motorno vozilo
20.04.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Sterilni štapići
20.04.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sterilni štapići
18.04.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje vozila
18.04.2022 Odluka o formiranju komisije za prodaju
18.04.2022 Javni oglas – prodaja motornog vozila
14.04.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – materijal i oprema za DDD postupke
14.04.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – materijal i oprema za DDD postupke
08.04.2022 Odluka o izmjeni Plana
01.04.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – Kopir aparat
01.04.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kopir aparat
09.03.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – verifikacija opreme
09.03.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – verifikacija opreme
04.03.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – antigenski testovi
04.03.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – antigenski testovi
10.02.2022 Plan javnih nabavki za 2022. godinu
18.01.2022 Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka goriva i maziva
18.01.2022 Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – Nabavka goriva i maziva
04.01.2022 Izvještaj o javnoj nabavci – apotekarska djelatnost
04.01.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – apotekarska djelatnost
24.12.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – medicinski otpad
24.12.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – medicinski otpad
22.11.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – mrki ugalj
22.11.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – mrki ugalj
22.10.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Drva za ogrijev
22.10.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Drva za ogrijev
22.10.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Mrki ugalj
22.10.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Mrki ugalj
11.10.2021 Izvještaj o javnoj nabavci
07.10.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Laboratorijske usluge
07.10.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Laboratorijske usluge
20.09.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Popravka ultrazvučnog aparata
20.09.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Popravka ultrazvučnog aparata
10.08.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Frižider sa zamrzivačem
10.08.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Frižider sa zamrzivačem
04.08.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – NSK kolenjak push
26.07.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Ormar za kartoteku
26.07.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ormar za kartoteku
26.07.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Ormar sa policama
26.07.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ormar sa policama
29.06.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Revizija fin. izvještaja
29.06.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Revizija fin. izvještaja
17.06.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Računarska oprema
17.06.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Računarska oprema
28.04.2021 Plan javnih nabavki za 2021. godinu
25.02.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Dijelovi za stomatološku stolicu
15.02.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Dijelovi za stomatološku stolicu
13.02.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Zidni tlakomjeri
13.02.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Polovna stomatološka stolica
04.02.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Stomatološka oprema
21.01.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Revizija finansijskih izvještaja za 2019.
09.01.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Regulator protoka med. kisika
09.01.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Kablovi za uređaj EKG Defibrilator
07.01.2021 Izvještaj o javnoj nabavci – Verifikacija medicinske opreme
17.12.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Verifikacija medicinske opreme
24.11.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – PVC stolarija
24.11.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – Građevinski radovi
24.11.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – Setovi za briseve – COVID19
19.11.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zdravstveni pregled
12.11.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – set za uzimanje briseva COVID19
23.10.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gradnja
20.10.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – pelet
09.10.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka peleta
07.10.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
14.08.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – klima uređaj
14.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – klima uređaj
14.08.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – Beskontaktni toplomjer
14.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Beskontaktni toplomjeri
07.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
24.07.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – Razne usluge popravke i održavanja
15.07.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – Kancelarijski namještaj
02.07.2020 Obavještenje o javnoj nabavci – Zamjena stolarije i produžetak nadstrešnice na ambulanti Buturović Polje
02.07.2020 Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
11.06.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – presa za stomatologiju
29.05.2020 Izvještaj o javnoj nabavci – printer
28.05.2020 Izvještaj o javnoj nabavci kabla i opreme za telekomunikacije
28.01.2020 Izvještaj o javnoj nabavci ladičar za kartotetku
28.01.2020 Izvještaj o javnoj nabavci metalnog ormara za arhiv
28.01.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku usluga iznajmljivanja kopir aparata
28.01.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku  ormara za kartoteku
28.01.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku metalnog ormara za odlaganje
21.01.2020 Izvještaj o nabavci tlakomjera
14.01.2020 Izvještaj Nabavka torbi za kućne posjete patronažu
14.01.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku  torbi za kućne posjete i patronažu
  Izvještaji i odluke za 2019. godinu
17.12.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku guma zimskih
17.12.2019 Izvještaj-nabavka zimskih guma za automobile
04.12.2019 Izvještaj o provedenom postupku – nabavka usluga laboratorijskog nalaza-olovo
04.12.2019 Odluka o izboru ponuđača servis JENA lasera
15.11.2019 Izvještaj o provedenom postupku – nabavka usluga laboratorijskog nalaza-olovo
15.11.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Usluge laboratorijskog nalaza – olovo
08.11.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka polovnog reflektora
06.11.2019 Izvještaj o provedenom postupku-nabavka akumulatora-baterije
05.11.2019 Izvještaj o provedenom postupku nabavka drva za ogrijev
06.11.2019 Izvještaj o provedenom postupku za nabavku usluga osiguranja motornih vozila
16.10.2019 Izvještaj nabavka računarske opreme-laptop
16.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka računarske opreme-laptopa
16.10.2019 Izvještaj o javnoj nabavki mrkog ugljena za grijanje
16.10.2019 Odluka o izboru ponuđača – Mrki ugalj
11.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za  nabavku drva za ogrijev
11.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku usluga osiguranja vozila
11.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku peleta
11.10.2019 Izvještaj o provedenom postupku za nabavku peleta
03.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku protočnog bojlera
03.10.2019 Izvještaj o provedenom postupku Nabavka protočnog bojlera
03.10.2019 Izvještaj o provedenom postupku-nabavka frižidera
19.09.2019 Izvještaj o provedenom postupku Nabavka vozila za HMP

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close