Inicijalni sastanak menadžmenta, predstavnika Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu i Vijeća uposlenika J.U. Doma zdravlja Konjic

U Javnoj ustanovi Dom zdravlja Konjic dana 01.02.2022. godine održan je prvi inicijalni sastanak menadžmenta ustanove, izmijenjenog saziva Upravnog odbora, direktorice prim. Brkan – Hrvačić dr. Jasminke i predstavnika Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu Doma zdravlja Konjic i Vijeća uposlenika J.U. Doma zdravlja Konjic.

Zajednički cilj je poboljšanje uslova rada i poslovanja naše ustanove. Zajednički rad na detektovanju problema i iznalaženje rješenja za poboljšanje našeg rada kao i statusa radnika ima za krajnji cilj vraćanje povjerenja naših pacijenata i poboljšanje kvalitete usluga zdravstvene zaštite.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close