Saopštenje za javnost

Na osnovu Naredbe Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, Javna ustanova Dom zdravlja Konjic, u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom obustavlja do daljnjeg pružanje slijedećih usluga:

  • Obavljanje pregleda radi izdavanja ljekarskih uvjerenja,
  • Sistematski pregledi radnika,
  • Rutinski pregledi lica starije životne dobi i kontrole, osim hitnih slučajeva,
  • Preporučuje se pacijentima da ne dolaze u ordinacije porodičnog ljekara osim ako im je neophodna zdravstvena zaštita i da prije dolaska stupe u kontakt sa ljekarom putem telefona.
  • Obustavlja se praktična nastava učenika i obavljanje pripravničkog staža zdravstvenih radnika.

Molimo sve građane Općine Konjic, ako su zadnjih 14 dana doputovali iz ugroženih područja (Kina, Koreja, Iran, Italija, Njemačka, Francuska i Španjolska) da kontaktiraju putem telefona svog porodičnog ljekara na slijedeće kontakt brojeve:

036/ 712 – 561

036/ 712 – 562

036/ 712 – 565

ili da se jave Higijensko – epidemiološkoj službi (HES) na broj 036/ 712 563 kako bi dobili potrebne upute.

Direktorica

prim. Brkan-Hrvačić dr. Jasminka

Prilog: Saopštenje

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close