Saopštenje za javnost

JU Dom zdravlja Konjic obavještava građane osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK – pacijente da premija osiguranja (markica) koju su uplatili u 2019. godini prestala da važi sa danom 3I.12.2019. godine.

Molimo građane da, prije nego što se obrate za uslugu, uplate premiju osiguranja za 2020. godinu, kako bi se moglo oslobađanje primijeniti na cijelu godinu.

JU Dom zdravlja Konjic za sve usluge koje pruža do uplate premije (markice) mora naplatiti participaciju za pruženu uslugu. Participacija je prihod Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK.

Direktorica

prim. Brkan-Hrvačić dr. Jasminka

Prilog: Saopštenje

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close